Betreft: Bestuursmededeling Reünistenvereniging en uitnodiging ledenbijeenkomst 2023

Afgelopen week is er een brief verstuurd naar alle leden van de Reünistenvereniging. Hieronder is deze te lezen. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, horen wij dat graag. U kunt ons bereiken via abactis@marnixreunisten.nl.

Leiden, 17 april 20

Geachte alumnus/alumna,

Hopelijk ontvangt u dit bericht in goede gezondheid.

Het bestuur van de Marnix Reünistenvereniging is u dringend een update verschuldigd over het reilen en zeilen van de vereniging en dat willen we u persoonlijk middels deze brief doen. De afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met een aantal omstandigheden die ertoe hebben geleid dat wij reeds te lang niet zo actief zijn geweest als u van ons zou moeten verwachten. Bij deze willen wij daar dan ook als eerste nogmaals onze excuses voor maken.

Zoals jullie hebben gemerkt liggen de activiteiten van de vereniging de afgelopen jaren vrijwel stil. Er zijn al een aantal keren geen ledendagen en Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd, zowel de financiële- als ledenadministratie wordt niet tot nauwelijks bijgehouden, men moet wachten op het Marnix Magazine en op onze online kanalen wordt er niet of nauwelijks bericht. Daarbij komt nog dat wij dit jaar ons lustrum vieren, maar met oog op het onderstaande is de kans op een Reünie in 2023 klein.

Hoewel er heus hand in eigen boezem kan worden gestoken, is de grootste belemmerende factor in dit alles dat wij te maken hebben met onderbezetting van het bestuur. Met het aangekondigde afscheid van de oud-Fiscus in 2021, een plotseling en langdurig ziekbed van toenmalig recent-aangestelde Praeses en met geen gehoor vanuit de voormalige Ab-Actis, bestaathet bestuur van de  vereniging op het moment slechts uit twee assessoren. De noodoproep die wij afgelopen jaar onder de leden hebben verspreid leidde tot weinig respons, en diegenen die zich bereid wisten te vinden besloten zich niet te binden zonder de toewijding van anderen.

Het bestuur staat voor een ingewikkelde en onhoudbare situatie. De toekomst van de vereniging is onzeker en wij zijn niet in staat om de kar te blijven trekken. Wij, Joël van Muiswinkel (2018) en Sophia Mons (2015), zetten ons respectievelijk reeds vier en zeven jaar in voor de vereniging. Hoewel wij dit met veel plezier hebben gedaan, is ook voor ons de tijd aangebroken om andere zaken op te pakken.

Deze oproep is onze laatste poging om de vereniging voort te laten bestaan in de huidige vorm. Graag nodigen we eenieder die zich bereid weet actief bij te dragen aan de vereniging uit voor een ledenbijeenkomst aanstaande zaterdag 13 mei. Tijdens die bijeenkomst willen wij op zijn minst drie leden bereid vinden het dagelijks bestuur te vormen, bestaande uit een Praeses, een Ab-Actis en een Fiscus. In het geval de ledenbijeenkomst geen concrete oplossingen brengt en wij niemand, of te weinig leden, bereid vinden zich in te zetten voor het bestuur, moeten wij nadenken over een alternatieve vorm. Eventueel zou dit betekenen dat de vereniging in slaapstand wordt gezet.

Deze brief en de daaropvolgende ledenbijeenkomst is onze laatste poging de vereniging in stand te houden in de huidige vorm. Meerdere malen hebben wij getracht aan te kaarten dat de vereniging niet alleen voor, maar ook door de leden wordt gemaakt tot wat zij is. Mocht u zich geroepen voelen uw steentje bij te dragen als bestuurslid, mocht u eventuele gegadigden kennen of heeft u een ander idee om het voortbestaan van de vereniging te garanderen, dan zien we u graag tijdens de bijeenkomst op ZATERDAG 13 MEI OM 10:00 UUR in het Marnix Gymnasium, LOCATIE HENEGOUWERPLEIN 14, ROTTERDAM. De deuren zullen open zijn vanaf 9:30 en de bijeenkomst vindt plaats tussen 10:00 en 12:30 uur.

​​Graag ontvangen wij uw bericht over uw voorgenomen aan- of afwezigheid op uiterlijk maandag 8 mei a.s. via een email aan abactis@marnixreunisten.nl of door middel van onderstaande strook aan assessor Sophia Mons, Hasebroekstraat 8, 2321XL, Leiden.

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken via abactis@marnixreunisten.nl.

Wij kijken uit naar uw aanwezigheid, en danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Marnix Reünistenvereniging

Sophia Mons (2015)                                                                                                                      Assessor I
Joël van Muiswinkel (2019)                                                                                                      Assessor II

AANMELDSTROOK

NAAM:                                                                                      EXAMENJAAR: 

Zal WEL/NIET aanwezig zijn bij de ledenbijeenkomst op 6 mei 2023

Eén reactie op “Betreft: Bestuursmededeling Reünistenvereniging en uitnodiging ledenbijeenkomst 2023”

  1. JanAnton Burger zegt:

    Ik had hier graag een verslag gelezen van de bovengenoemde vergadering maar vraag me nu in gemoede af of deze wel gehouden is… en zo ja, is er nog iets te melden of is de Reunistenvereniging ter ziele gegaan?

    En u, oud-docenten van deze school: laat u dit ook maar gebeuren? Geen forum meer waar u uw oud-pupillen nog kunt ontmoeten? Is het écht allemaal voorbij? Ik kan het niet
    bevatten… het Schoolarchief zo met de Roteb meegeven of hoe die instantie nu moge heten… Vae Marnices…

Een reactie achterlaten