Update Ledendag 2022

Het bestuur van de Marnix Reünistenvereniging is u dringend een update verschuldigd over het reilen en zeilen van de vereniging. Door onvoorziene omstandigheden zien wij – de twee assessoren van het bestuur – ons genoodzaakt de Algemene Ledenvergadering van 2 april 2022 te moeten verschuiven naar een nader te bepalen moment dit jaar. Zoals beschreven in een uitgebreide brief aan onze leden kampt het bestuur van de Reünistenvereniging met een aantal obstakels, buiten de corona-periode om, die het ons lastig maken de vereniging draaiende te houden. Zo is onze recentelijk aangestelde Praeses, Paul Moet, helaas door ziekte voorlopig niet in staat zijn rol als voorzitter te vervullen, maar heeft ook onze Ab-Actis de afgelopen maanden zijn taken niet kunnen voltooien en recentelijk aangegeven te willen stoppen als bestuurder. Tot slot zijn wij al langere tijd op zoek naar iemand die de functie van Fiscus wil bekleden binnen het bestuur, zonder succes tot op heden ondanks herhaaldelijke oproepen.

De vereniging moet op het moment functioneren zonder dagelijks bestuur en wordt op het moment staande gehouden door onze twee assessoren, met de hulp van onze voormalig Praeses Sylvia de Jong, waarvoor wij haar ontzettend dankbaar zijn. Tot ons spijt hebben wij dan ook moeten concluderen dat de ALV van 2022 geen doorgang kan vinden op het eerder geplande moment van 2 april.

Nog in april hopen wij u te voorzien van een langverwachte en wederom rijkgevulde nieuwe editie van het Marnix Magazine. Voor verdere vragen, opmerkingen of ideeën kunt u ons, via een inmiddels wederom werkend mailadres, bereiken via abactis@marnixreunisten.nl. Ook als u zich zelf geroepen voelt een steentje bij te dragen aan de vereniging als Fiscus of als ander bestuurslid.

Een reactie achterlaten