Over de vereniging

Activiteiten

De Reünistenvereniging Marnix Gymnasium stelt zich ten doel de onderlinge band van oud-leerlingen van onze school te onderhouden en te verstevigen. De belangrijkste activiteit van de vereniging is daarom het organiseren van een reünie, eens in de vijf jaar, waar iedereen kan bijpraten en herinneringen kan ophalen. Zie de fotopagina voor een impressie van de reünies van voorgaande jaren. Een andere vaste activiteit is de jaarlijkse ledendag waarbinnen wij ook onze Algemene Ledenvergadering houden. Wij hopen natuurlijk dat vele leden gebruik maken van de mogelijkheid om elkaar daar ieder jaar te ontmoeten. Tijdens deze dag nodigen wij ook de geslaagden van het voorgaand schooljaar uit. Een leuke gelegenheid om kennis te maken met onze vereniging!

De Aldegonde en de Reünistenvaria

Eénmaal per jaar verschijnt de Aldegonde, het tijdschrift van de vereniging, dat door leden wordt samengesteld. U krijgt het blad in december in uw brievenbus. Het bestuur zelf geeft eens per jaar de Reünistenvaria uit. Deze wordt verstuurd met de uitnodiging voor de ALV.

Lidmaatschap

Als lid blijft u altijd op de hoogte van georganiseerde activiteiten en ontvangt u de Aldegonde en de Reünistenvaria. Bovendien is het lidmaatschap een grote kans om in contact te komen en te blijven met uw voormalige klasgenoten.

De jaarlijkse contributie bedraagt vanaf 1 januari 2014:

  • studentlid: € 10,-
  • lid: minimaal € 20,-
  • lid voor het leven: eenmalig € 450,-

Lid worden

Om lid van de vereniging te worden kunt u contact opnemen met de abactis per e-mail (abactis@marnixreunisten.nl) of per post. Vermeld daarbij uw naam, adres, e-mailadres (indien van toepassing) en uw eindexamenjaar. U ontvangt vanzelf een welkomstbericht.