Over de vereniging

Activiteiten

Ter ere van nog-lang-niet-vervlogen herinneringen, oude vriendschappen en de basis van dat alles, onze mooie school, is in 1989 de Reünistenvereniging Marnix Gymnasium in het leven geblazen. Ons doel? Het onderhouden en verstevigen van de onderlinge band van oud-leerlingen.

De belangrijkste activiteit van de vereniging is daarom het organiseren van een reünie, eens in de vijf jaar, waar iedereen kan bijpraten en herinneringen kan ophalen met oud-klasgenoten en (oud-)docenten. Daarnaast organiseert de vereniging jaarlijks een ledendag, inclusief Algemene Ledenvergadering, intermezzo’s met docenten en Marnixprijswinnaars én een borrel voor nieuwe studentleden. Voor een ieder een mooie gelegenheid om kennis te maken met onze vereniging!

Het Marnix Magazine

Waar de Reünistenvereniging ooit zowel de Aldegonde als de ReünistenVaria - tijdschriften voor en door leden – publiceerde, heeft het huidige bestuur besloten deze twee bladen te verenigen. Een blad dat een boodschap heeft, informatief is, verdieping kent, gezelligheid en ontmoeting biedt, en daarnaast eigentijds is! Het Marnix Magazine!

Focussend op de gemeenschappelijke achtergrond van alle leden, van 18 tot 118 jaar, verschijnt dit blad eenmaal per jaar in december.

Lidmaatschap

Als lid blijft u altijd op de hoogte van georganiseerde activiteiten en ontvangt u het Marnix Magazine. Bovendien is het lidmaatschap een grote kans om in contact te komen en te blijven met uw voormalige klasgenoten.

De jaarlijkse contributie bedraagt vanaf 1 januari 2014:

  • studentlid: € 10,-
  • lid: minimaal € 20,-
  • lid voor het leven: eenmalig € 450,-

Lid worden

Om lid van de vereniging te worden kunt u contact opnemen met de abactis per e-mail (abactis@marnixreunisten.nl) of per post. Vermeld daarbij uw naam, adres, e-mailadres (indien van toepassing) en uw eindexamenjaar. U ontvangt vanzelf een welkomstbericht.