VERPLAATSING Algemene Ledenvergadering 2020

Gelet op de recente ontwikkelingen en aangescherpte (nieuwe) maatregelen rondom COVID-19 hebben wij ons als bestuur zorgvuldig gebogen over de impact van de maatregelen voor de Reünistenvereniging, en in het bijzonder de aankomende jaarlijkse ledendag. Gezien de laatste ontwikkelingen en huidige situatie rondom COVID-19 achten we het niet verantwoord om de geplande ledendag van zaterdag 4 april 2020 plaats te laten vinden. Op basis hiervan heeft het bestuur besloten om de ledendag en ALV te verplaatsen naar een datum later dit jaar. 
 
Het uitgangspunt van dit besluit is te allen tijde gebaseerd op de veiligheid van ons allemaal. We vragen uw begrip voor deze beslissing. De nieuwe datum van de ledendag zullen we in overleg doen met de schoolleiding van het Marnix Gymnasium. Indien de nieuwe datum gepland is, zullen wij u via post en onze sociale media tijdig op de hoogte brengen. 

De presentatie van Marnix Magazine 3 was gepland voor 4 april 2020. Wij zullen u de nieuwste editie van het verenigingsblad separaat via post doen toekomen. Wij hopen dan ook al een nieuwe uitnodiging voor de ledendag mee te kunnen sturen.
 
Mocht u vragen hebben aan het bestuur, dan kunt u contact opnemen met onze abactis, Juriaan Schnezler, via abactis@marnixreunisten.nl of ons een bericht sturen via facebook of de website.

Een reactie achterlaten