Het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de onderstaande personen. Tussen haakjes staat vermeld in welk jaar de bestuursleden eindexamen hebben gedaan.

Olav Nuijten (1992), fiscus 

Myrtle Doornbos (voorheen B.T. van loon) (2017), abactis